Küpsiste seaded

Küpsiste kasutamise abil töötleb Citadele teavet oma veebilehe kasutamise kohta, et tagada oma veebilehtede ja veebipõhiste teenuste tõhus ja turvaline toimimine ning lihtne kasutamine ning – võttes arvesse sinu harjumusi – saada teavet sulle olulise sisu ja teenuste kohta. See aitab Citadelel oma veebilehti ja pakutavaid teenuseid täiendada ning edastada teavet sotsiaalmeedias, mobiiliäpis ning muudel veebilehtedel. Küpsiste seadeid, välja arvatud vajalike küpsiste seadeid, saab muuta vastava kastikese märgistamisega, mis osutab nende kasutamisega nõustumisele. Kõnealuseid valikuid saab vajaduse korral igal ajal muuta, millega tagatakse, et Citadele ei kasuta konkreetset liiki küpsiseid. Meie veebilehtedel kasutatavate küpsiste kohta saab rohkem teavet küpsiste kasutamise tingimustest.

 

Kui sa ei soovi, et me kasutame teatud küpsiseid, siis eemalda vastavast kastist linnuke:

Jõudlus- ehk analüütilised küpsised

Sihtrühma küpsised (kolmandate isikute küpsised)

 

Järgmiste küpsiste seadeid ei ole võimalik muuta, sest neid on vaja meie veebilehe toimimiseks.

  • Tehnilised küpsised

Küpsised, mis on vajalikud selleks, et saaksid kasutada meie veebilehte ja logida sisse ning et veebilehtt oleks turvaline.

  • Funktsionaalsed küpsised

Need küpsised võimaldavad pidada meeles sinu valikuid meie veebilehel (nt keelevalik jms), parandades ja personaliseerides selle sisu sinu mugavuse huvides.