Küpsiste seaded

Küpsiste kasutamise abil töötleb Citadele teavet oma veebilehe kasutamise kohta, et tagada oma veebilehtede ja veebipõhiste teenuste tõhus ja turvaline toimimine ning lihtne kasutamine ning – võttes arvesse sinu harjumusi – saada teavet sulle olulise sisu ja teenuste kohta. See aitab Citadelel oma veebilehti ja pakutavaid teenuseid täiendada ning edastada teavet sotsiaalmeedias, mobiiliäpis ning muudel veebilehtedel. Küpsiste seadeid, välja arvatud vajalike küpsiste seadeid, saab muuta vastava kastikese märgistamisega, mis osutab nende kasutamisega nõustumisele. Kõnealuseid valikuid saab vajaduse korral igal ajal muuta, millega tagatakse, et Citadele ei kasuta konkreetset liiki küpsiseid. Meie veebilehtedel kasutatavate küpsiste kohta saab rohkem teavet küpsiste kasutamise tingimustest.
 
 
Vajalikud küpsised (ehk funktsioonide küpsised)

Tehke märge, kui soovid, et vastavaid küpsiseid kasutaksime:

Statistilised küpsised

Analüütilised küpsised

Turunduslikud küpsised